კალიუმის ნიტრატი KNO3 (13.7N+38.2/46.2K)
8.00 115.00 
В корзину