ამონიუმის ნიტრატი NH4NO3 (N-34,4%)
2.00 53.00 
В корзину