ელემენტის სახელი ფასი აქტიური ნივთიერება
სოლარი სტართი NPK 11:40:11 + მაგნიუმი (2%) + კვალი ელემენტები
0 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, მაგნიუმი Mg, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn
სოლარი უნივერსალი NPK 18:18:18 + მაგნიუმი (3%) + კვალი ელემენტები
140 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, მაგნიუმი Mg, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn
სოლარი უნივერსალი NPK 20:20:20 + კვალი ელემენტები
140 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn
სოლარი ფინალი NPK 12:6:36 + მაგნიუმი (2,5%) + კვალი ელემენტები
140 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, მაგნიუმი Mg, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn
მონოამონიუმის ფოსფატი MAP (12:61)
140 GEL აზოტი N, ფოსფორი P
მონოკალიუმის ფოსფატი KH2PO4
255 GEL ფოსფორი P, კალიუმი K
Монокалийфосфат KH2PO4
242 GEL ფოსფორი P, კალიუმი K
Нитрат кальция концентрированный (17N+33CaO)
75 GEL აზოტი N, კალციუმი Ca
კონცენტრირებული კალციუმის ნიტრატი + ბორი (17N + 33CaO + 1B)
80 GEL აზოტი N, ბორი B, კალციუმი Ca
კალიუმის ნიტრატი KNO3
145 GEL აზოტი N, კალიუმი K
კალიუმის სულფატი K2SO4
156 GEL კალიუმი K, გოგირდი S
კალიუმის სულფატი K2SO4
125 GEL კალიუმი K, გოგირდი S
მაგნიუმის ნიტრატი Mg (NO3) 2
80 GEL აზოტი N, მაგნიუმი Mg
მაგნიუმის სულფატი MgSO4
45 GEL გოგირდი S, მაგნიუმი Mg
კალიუმის ქლორიდი KCl 62%
125 GEL კალიუმი K, ქლორი Cl
ჩელატი რკინა 6% EDDHA
59 GEL რკინა Fe

სასუქები წყალში ხსნადი, მარცვლოვანი და ხელატირებული

 

Партнёры

gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.30.33
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 1.25.48
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.27.36
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.23.07

Контакты

Имя  
Эл. почта  
Идентификационный код  
Сообщение  

Почтовый адрес:

Грузия, г.Тбилиси,

ул. Картозия 8-9/6

0160

Юридический адрес:

Грузия, Горийский район, с.Шиндиси

 

Пожалуйста напишите нам

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст