ელემენტის სახელი ფასი აქტიური ნივთიერება
სოლარი სტართი NPK 11:40:11 + მაგნიუმი (2%) + კვალი ელემენტები
0 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, მაგნიუმი Mg, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn
ნიტოფოსფატი NP 33:3
0 GEL აზოტი N, ფოსფორი P
NPK 16:16:8
0 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K
Метаборат калия
32 GEL
მაგნიუმის სულფატი MgSO4
45 GEL გოგირდი S, მაგნიუმი Mg
Аквамикс СТ
59 GEL
თუთიის ხელატი 15% EDTA
59 GEL თუთია Zn
მანგანუმის ჩელატი 13% EDTA
59 GEL მანგანუმი Mn
ჩელატი რკინა 6% EDDHA
59 GEL რკინა Fe
ჩელატი რკინა 11% DTPA
59 GEL რკინა Fe
Акввамикс ТВ
69 GEL
Кормовая добавка для цыплят-бройлеров
75 GEL
კონცენტრირებული კალციუმის ნიტრატი + ბორი (17N + 33CaO + 1B)
75 GEL აზოტი N, ბორი B, კალციუმი Ca
Нитрат кальция концентрированный (17N+33CaO)
75 GEL აზოტი N, კალციუმი Ca
მაგნიუმის ნიტრატი Mg (NO3) 2
80 GEL აზოტი N, მაგნიუმი Mg
Аквамикс Т
105 GEL

სასუქები წყალში ხსნადი, მარცვლოვანი და ხელატირებული

 

Партнёры

gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.30.33
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 1.25.48
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.27.36
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.23.07
gallery/screenshot_20221101-113919_chrome

Контакты

Имя  
Эл. почта  
Идентификационный код  
Сообщение  

Почтовый адрес:

Грузия, г.Тбилиси,

ул. Картозия 8-9/6

0160

Юридический адрес:

Грузия, Горийский район, с.Шиндиси

 

Пожалуйста напишите нам

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст