ელემენტის სახელი ფასი აქტიური ნივთიერება
სოლარი სტართი NPK 11:40:11 + მაგნიუმი (2%) + კვალი ელემენტები
0 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, მაგნიუმი Mg, ბორი B, სპილენძი Cu, რკინა Fe, მანგანუმი Mn, მოლიბდენი Mo, თუთია Zn
კალიუმის ქლორიდი KCl 62%
125 GEL კალიუმი K, ქლორი Cl
NPK 16:16:8
0 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K
Кормовая добавка для цыплят-бройлеров
75 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K
მონოკალიუმის ფოსფატი KH2PO4
255 GEL ფოსფორი P, კალიუმი K
ამოფოსი NP 12-52
145 GEL აზოტი N, ფოსფორი P
ნიტოფოსფატი NP 33:3
0 GEL აზოტი N, ფოსფორი P
კალიუმის ნიტრატი KNO3
145 GEL აზოტი N, კალიუმი K
ამოფოსი NP 12-39
115 GEL აზოტი N, ფოსფორი P
NPKS 15:15:15:8
140 GEL აზოტი N, ფოსფორი P, კალიუმი K, გოგირდი S
კალიუმის სულფატი K2SO4
156 GEL კალიუმი K, გოგირდი S
შარდოვანა
145 GEL აზოტი N
კალიუმის ქლორიდი 60%
130 GEL კალიუმი K, ქლორი Cl
Нитрат кальция концентрированный (17N+33CaO)
75 GEL აზოტი N, კალციუმი Ca
კალიუმის სულფატი K2SO4
125 GEL კალიუმი K, გოგირდი S
მაგნიუმის ნიტრატი Mg (NO3) 2
80 GEL აზოტი N, მაგნიუმი Mg

სასუქები წყალში ხსნადი, მარცვლოვანი და ხელატირებული

 

Партнёры

gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.30.33
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 1.25.48
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.27.36
gallery/снимок экрана 2017-09-04 в 0.23.07
gallery/screenshot_20221101-113919_chrome

Контакты

Имя  
Эл. почта  
Идентификационный код  
Сообщение  

Почтовый адрес:

Грузия, г.Тбилиси,

ул. Картозия 8-9/6

0160

Юридический адрес:

Грузия, Горийский район, с.Шиндиси

 

Пожалуйста напишите нам

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст